среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski z Winylu na plot i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Stawianie plot z PCV na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenie PCV na plot i bramę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z PCV na plot i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plot plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane ploty z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak planowane plot PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий